20101025

എന്റെ ദേവിയ്ക്കായി

അവളെ മറക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിയില്ല.ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഓര്‍മ്മ തെറ്റുപോലെ ആ വേദനകള്‍ എന്നും എന്നെ വേട്ടയാടും .നെഞ്ചില്‍ ഒരു സുചി കൊണ്ടത് പോലെ ഒരു വേദന. നഷ്ടപെട്ട പ്രണയം ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വേദന തന്നെയാണ്. ആ വേദന ഒരിക്കല്‍ കു‌ടി. എന്റെ ദേവിയ്ക്കായി