20080930

കുട്ടികളെ തല്ലിയാല് നന്നാകുമോ?

ഒന്നുള്ളേല് ഉലയ്ക്ക് മുട്ടണം എന്ന് പഴമകാർ പറയും.കുട്ടികളെ തല്ലിയാല് കുട്ടിനന്നാകുമോ?
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ലാളിച്ചാണ് വളർത്തുന്നത്.മക്കളെ ഒന്ന് വഴക്കു പറയാൻ
പോലും അവർ ഭയക്കുന്നു.ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ചില വാർത്തകൾ കാണൂമ്പോൾ പലപ്പോഴും
കണ്ണൂ നിറഞ്ഞൂ പോകുന്നു.
ബാങ്കുമോഷണം,പിടിച്ചുപറി,വാഹനമോഷണം അങ്ങനെ പലരംഗത്തും ഇന്നത്തെ തലമുറ മുൻപൊന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വളർത്തൂന്നതിൽ ഉള്ള തെറ്റാണോ ഇതിനു കാരണം?.
ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു പതിനെട്ടു വയസ്സുകാരനെ മോഷണത്തിന് പോലീസ് പിടിച്ചു.
ആ കുട്ടി ഒരു വലിയ ഗ്യാംഗിൽ അംഗമാണ്.ഒരു വൃദ്ധമാതാവിന്റെ മാലപൊട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപെട്ട് അവനെ തെളിവെടിപ്പിനു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ മാതാവ് പൊട്ടികരഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനൊട് ചോദിച്ചു.നിനക്ക് മാലവേണെൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിത് ഊരിതരുമായിരുന്നല്ലോ?എന്തിനാടാ
നീ ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്.ആ അമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്.
കുറച്ച്കാലം മുമ്പ് പൊൻ കുന്നത്ത് ഒരു ബാങ്ക് മോഷ്ടിച്ചത് കുറച്ചു കുട്ടികളാണ്.വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പണം തികയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.ഇവരൊക്കെ വലിയ കാശുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുത.