20091004

ജ്യോനവൻ പ്രിയകൂട്ടുകാരാ
കുറെ ദിവസം ബൂലോകത്ത് നിന്നും മാറി നില്ക്കുകയായിരുന്നു.ഇന്ന് യാദൃശ്ച്ചികമായി എന്തിന് ഞാൻ ചിന്തയിൽ വന്ന് നോക്കി എന്നറിയില്ല.ബൂലോകത്ത് ചുരുങ്ങിയകാലം കൊണ്ട് ഏല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തന്റെതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ജ്യോനവൻ.


അദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷതമായ വിടവാങ്ങൽ ആദ്യം ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു.


പിന്നെ പലരുടെയും ബ്ലോഗിൽ ആ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നി.


നമ്മളറിയാതെ എവിടെയോ ഇരുന്ന് എഴുതുകയും നമ്മളിൽ ഒരാളായി നമ്മുടെയെല്ലാം ചിന്തകളുടെയെല്ലാം ഭാഗമാകുകയും ചെയ്ത പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗം ബൂലോകത്തിന് ഒരു തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്.


ജ്യോനവന്റെ ആത്മാവിന് ഏല്ലാംവിധ ആത്മശാന്തിയും ഉണ്ടാകട്ടേ


പ്രാത്ഥനയോടെ